Úvod
 
Joomla!Facts
LF UJEP Brno, promoce 1971,všeobecné lékařství
 • atestace I.stupně z oboru anesteziologie a resuscitace 1975
 • atestace II.stupně z oboru anesteziologie a resuscitace 1979, kurz IPVZ Praha Stěžejní problémy oboru anesteziologie a resuscitace, 1985,Kurz Akupunktury,Brno,1986
 • kandidát lékařských věd LF MU Brno 1992
 • docent anesteziologie a resuscitace LF MU Brno 1995
 • absolvent celoživotního vzdělávání při Veterinární a farmaceutické fakultě Brno(2001)
 • soudní znalec obor zdravotnictví odvětví anestezie,resuscitace a intenzivní medicína od 2004
 • člen oborové rady při LF MU pro obor anestezie a resuscitace,anestezie a intenzivní medicína
 • 1971-1973 sekundární lékař MÚNZ Ostrava (inf.lékařství,chirurgie,ARO)
 • 1973-1979 sekundární lékař ARO FN Brno Pekařská
 • 1980-1984 samostatně pracující lékař ARO FN Brno-Bohunice,absolvent kurzu Využití PC v administrativě a klinickém i laboratorním monitorování v IP,novinky v metabolické problematice 1993
 • 1984-1988 zástupce primáře ARO FN Brno-Bohunice
 • 1988-1995 primář ARO FN Brno-Bohunice, kurz Informační system jednotky intenzivní péče-STAPRO,1990
 • 1995- docent ARO FN Brno-Bohunice,absolvent kurzu IPVZ Praha Patochemie víceorgánového funkčního selhání,1998
 • 1998-2002 privátní anesteziolog na klinice plastické chirurgie Laurea a RIVA
 • 1995 – 2004 primář I. ARO FN Brno – Bohunice, PMDV,člen transfuzní komise a nutričního týmu
 • 2004-2005 pracovní neschopnost
 • 2005-2006 PID
 • 2007-dosud 0,2 úvazku na KARIM Brno-docent
 • 2006-2008 0,8 úvazku ARO Nemocnice Boskovice-konzultant
 • 2006-dosud 0,2 úvazku na KARIM FN Brno
 • 1995-2004 úvazek 0,2 na IPVZ Praha
 • 1992-2011 úvazek 0,2,př.0,1 na LF MU
 • 2008- dosud primář COS a CS Nemocnice Boskovice s.r.o..Specializovaná způsobilost lékaře v oboru anesteziologie a intenzivní medicína,MzD Praha 2009
 • 1 týden Universita v Greifswaldu 1978
 • 2012  docent KARIM FN Brno a LF MU
 • odborné stáže po roce 1989
 • 1 měsíc klinika anest. a intenzivní péče Bad Wildungen (Deutsche Skoliose Zentrum)
 • 1 měsíc klinika anest. a intenzivní péče Salzburg
 • 1 měsíc klinika anest. a intenzivní péče Frankfurt/Main
 • 1 měsíc klinika anest. a intenzivní péče Zürich
 • 14 dní oddělení anest. a intenzivní péče Amberg
 • 1 týden oddělení anest. a intenzivní péče Chur
 • 1 týden klinika anest. a intenzivní péče Paris (ECMO Centre )
 • 2 týdny anest.oddělení v Puetlingen
 • 1 týden Rakouská nemocnice pro traumatologii Vídeň
 •