Úvod Životopis
 
Životopis - Šestnáct let primářem PDF Tisk Email
seznam článků
Životopis
Výpravy do brněnských hor
Medicína - můj osud
Šestnáct let primářem
V okamžicích volna
Všechny strany

 

 

Šestnáct let primářem ARO v Brně-Bohunicích

 

Do roku 2004 jsem se naplno věnoval svojí profesi. Jak už jsem uvedl medicína je kromě povolání i mojim celoživotním koníčkem.

 

V roce 1980 jsem přešel z ARO Fakultní nemocnice u Sv.Anny na Pekařské ulici do nové nemocnice v Brně - Bohunicích. Zde pan primář Hakl založil v roce 1977 nové, nelůžkové ARO. O jedenáct let později, v roce 1988 jsem se stal na tomto pracovišti primářem. Oddělení jsem řídil šestnáct let  až do roku 2004. Když se ohlédnu zpátky tak jsem na tuto dobu pyšný, neboť se mi na ARO povedlo uskutečnit několik velmi významných věcí. V roce 1992 se mně podařilo realizovat  mimořádný project - otevřeli jsme i lůžkovou část s šesti misty. Lůžka měla dokonalé vybavení a některé námi objednané přístroje slouží dodnes. ARO tak mělo jak lůžkovou část, tak anesteziologickou, která se starala o anestezie na dvaceti centrálních operačních sálech všech chirurgických oborů kromě kardiochirurgie. V roce 1998 byl otevřen i urgentní příjem, tehdy jako jeden z prvních v republice se dvěmi lůžky.

 

Na vysoké úrovni byla tehdy u nás i perioperační medicína, to znamená anestezie a monitorování operovaných osob během zákroku. U složitých operací se invazivně monitoroval přímý arteriální tlak (arterie jsou hlavní tepny),srdeční výdej a další přidružené veličiny včetně BIS.

 

Ve spinální chirurgii jsme začali praktikovat  bezkrevní medicínu s používáním cell saverů - přístrojů,které zpracovávají krev nemocného a vracejí ji nazpět. Začali se sledovat evokované potenciály během anestézie.Na lůžkách jsme zavedli mimotělní membránovou oxigenací u selhávání plic a u septického šoku začali s intraaortální balonkovou kontrapulsací.Začali jsme ve velkém používat tzv,regionální anestézii,U ventilovaných nemocných jsme používali vedle klasické konvenční umělé plicní ventilace také ventilaci vysokofrekvenční a oscilační  a inhalaci NO.Naše oddělení zároveň mělo vynikající publikační činnost a příspěvky z našeho pracoviště byly zveřejňovány i v zahraničních časopisech. Jako první v republice jsme do praxe zavedli  umělou hypotermii, což je chlazení nemocných pomocí přístrojů .Co se týče výživy nemocných, oddělení disponovalo již tehdy systémem all in one.Hloubku úrovně anestezie jsme měřili pomocí systému BIS.Vlastnilo TEG.Ve všech těchto aktivitách je I po mém odchodu z pozice primáře nadále pokračováno a v roce 2006 se oddělení stalo  samostatným klinickým pracovištěm. Myslím, že na všechno co jsme společně s kolegy na ARU v Bohunicích dokázali, mohu být právem hrdý.

 

Medicína je nádherný obor. Skvělé je, že se po celou dobu své činnosti lékař neustále vzdělává a neustále nabírá nové vědomosti a zkušenosti. Absolvoval jsem množství odborných stáží v zahraničí, věnoval jsem se studiu a stal jsem se členem několika odborných společností, domácích i mezinárodních. Svoje zkušenosti z lékařského oboru, bych chtěl uplatnit i v politickém životě. Mnoho let jsem pracoval v několika nemocnicích jako primář na odborných pracovištích a v této funkci působím doposud v nemocnici Boskovice. Znám tedy dokonale problémy s kterými se naše nemocnice i zdravotnictví potýká a moje zkušenosti bych chtěl v politice uplatnit.Kromě toho chci se svým konzervativním přístupem v politice pokusit renovovat to málo, co z demokracie zažila již tzv.první republika. Mým celoživotním vzorem je sir Winston Churchill. Kdyby stejně předvídavých, rozhodných a inteligentních politiků jeho typu bylo na světové politické scéně  v třicátých letech minulého století jenom o něco více, k rozpoutání druhé světové války by možná nikdy nedošlo. Stejně tak by zřejmě nikdy nezískali komunisté tak obrovskou moc na Evropském kontinentu. Nezapomenutelnou úlohu W. Churchill sehrál za války, kdy neúnavně dodával odvahu občanům Velké Británie a kdy jeho vešel do dějin jeho slavný výrok "slibuji vám krev, slzy a pot". Zásadní význam měly jeho aktivity i na začátku padesátých let minulého století, kdy pregrantním způsobem charakterizoval komunistickou ideologii a začal demokratický svět burcovat k obraně demokracie.